Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ khách hàng:

Đối với các câu hỏi liên quan đến trạng thái đơn hàng và hỗ trợ sau bán hàng khác, hãy đăng nhập vào Đơn hàng của tôi và nhấp vào đơn hàng bạn cần trợ giúp. Từ trang đặt hàng chi tiết, bạn có thể dễ dàng xem lại chi tiết đơn đặt hàng, theo dõi tiến trình đặt hàng và yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi phiếu Dịch vụ khách hàng. Chúng tôi thường trả lời tất cả các yêu cầu trong vòng 1 ngày làm việc.


Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi